synfältsundersökning Ögonexperten

Värt att veta om synfältet

Trygga ditt synfält

Synfältet är hela det område som kan observeras av synen, både centralt och perifert. I det centrala seendet kan man själv ofta avgöra om man ser skarpt eller om man behöver något synhjälpmedel. Det perifera seendet, som till exempel ska informera oss om det kommer en bil från höger eller att någon är på väg att korsa gatan, är mer diffust.

Synfältsbortfall kommer ofta smygande

Skulle en skada eller sjukdom försämra synfältets kvalitet, så begränsas informationen till hjärnan och förmågan att uppfatta omgivningen kan bli kraftigt reducerad. Detta kallas synfältsbortfall.

Eftersom det ena ögat kan kompensera för det andra ögats synfältsbortfall så är det vara svårt att upptäcka nedsatt funktion utan hjälp. Förloppet är ibland långsamt och hjärnan har en förmåga att fylla i de synintryck som försvinner. Därför märker de flesta inte av sjukdomen förrän den har funnits en längre tid. Då har sjukdomen ofta gett skador, till exempel att synfältet har blivit mindre och mörkare. De delar av synfältet man ha förlorat kan man aldrig få tillbaka igen.

Ju tidigare upptäckt desto bättre

Exempel på sjukdomar som kan förstöra synfältet är grön starr, åldersrelaterade förändringar i gula fläcken, diabetes, tumörer och näthinneavlossning. Tidig upptäckt är ofta avgörande för om synen ska kunna räddas eller inte. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum genomgå en kvalificerad synfältsmätning i kombination med en utförlig synundersökning som kan fastställa hur ögonen mår. Båda ögonen var för sig, men också i samspel med varandra.

Välkommen på synfältsundersökning!

Vi på Ögonexperten har stor kompetens inom synfältsundersökning. Ring 0340-80 500 för att boka en tid som kan trygga synen på sikt.