Ögonexperten - ögonhälsa

Ögonhälsa

Vi vill hjälpa dig att se längre.

Vi blir allt äldre. Den ökade medellivslängd innebär att våra ögon måste hålla längre för att vår vardag ska fungera. Över 80 procent av alla intryck vi tar till oss under en dag kommer från ögonen. Vi läser tidningen, ser på teve, kanske syr, sportar och upplever naturen.

Nya rön visar att vi med rätt kosthållning kan hålla ögonen friska längre. Ägg, grönkål, lax, citrusfrukter, morötter och nötter är exempel på livsmedel som ögonen mår bra av. Ett annat sätt att sakta ner åldersförändringar i ögonen är att använda solglasögon.

Sjukliga ögonförändringar kan ofta bromsas eller förhindras om de upptäcks i tid. Därför är det bra att låta undersöka ögonen regelbundet. Har du föräldrar eller syskon som har drabbats av någon ögonsjukdom som exempelvis grå starr (katarakt), grön starr (glaukom) eller åldersförändring i gula fläcken (makuladegeneration), är det extra viktigt.

Vid en ögonhälsoundersökning undersöker vi dina ögon från det yttre ögat till ögonbotten, bland annat genom ögonbottenfotografering. Vid behov använder vi pupillvidgande ögondroppar. Har du fyllt 50 år rekommenderar vi att du gör en ögonhälsoundersökning vartannat år. Upptäcker vi något avvikande remitterar vi dig vidare till ögonläkare eller läkare med annan specialitet.