samsynsproblematik

Samsynsproblematik

Träna upp dina ögon på att samarbeta.

Hur våra ögon fungerar tillsammans är ytterligare en stor del av vår synkomfort. Samsyn innefattar ögonens förmåga till koordinerade rörelser, till samarbete och förmåga att skapa fokus på olika avstånd och i olika riktningar.

Problem som gäller samsyn kan visa sig på olika sätt. Ansträngda ögon, huvudvärk, ögontrötthet vid läxläsning och att texten ”hoppar” är vanliga symtom.

Detta kan ofta korrigeras med synträning istället för med glasögon. Hos Ögonexperten jobbar vi med synträningsprogrammet HTS. Programmet är utformat för att användas hemma, ca 20 minuter/dag och med kontinuerlig avstämning. Denna träning har visat sig ge god effekt och besvär kan minskas väsentligt eller till och med helt tränas bort.

Gör HTS test nedan för att testa om samsynsträning kan vara nyttigt för just dig.