Viktig information

Besök oss på ett säkert sätt.

Våra kunders och medarbetares hälsa är det viktigaste av allt. Därför följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer beträffande COVID-19 och vidtar alla försiktighetsåtgärder för att minimera risken för smittspridning. Vi bär munskydd och/eller visir och kan vid önskemål reservera en tid som gör att du i princip blir ensam i butiken under ditt besök.

Känner du dig det minsta förkyld eller har influensasymtom? Boka en tid längre fram, när du är helt frisk.