Vad vi erbjuder

Optiker Haar har alltid strävat efter att ligga främst när det gäller service, klinisk kompetens, instrument och övrig utrustning. Vi är idag ett av de mest välutrustade optiska företagen som finns i Sverige.

Vi har hela tiden följt utvecklingen av kontaktlinser och glas både vad det gäller material och konstruktion för att kunna erbjuda våra kunder det bästa som finns på marknaden.

Vi gör så mycket vi kan i form av reparationer, justeringar och inslipningar i vår egen verkstad.

Synundersökning

En synundersökning innehåller inte bara ett moment för att få reda på vilka styrkor dina glasögon eller kontaktlinser behöver ha för du skall se så bra som möjligt.

Vi letar även efter eventuella onormala tillstånd i dina ögon. Faktum är att under en normal synundersökning tar detta längre tid än själva styrkebestämningen. En noggrant utförd synundersökning tar mellan 40-60 minuter.

Ögonhälsa

Vi som befolkning blir hela tiden äldre. Våra organ behöver hålla länge för att vår vardag ska fungera. Ögonen står för mycket av den informationen vi behöver för att livet ska vara drägligt.

Tex läsa tidningen på morgonen, se på nyheterna och uppleva naturen.

Nya rön visar att vi genom rätt kosthållning och att använda solglasögon som skydd kan fördröja åldrandet i ögonen.

Genom att regelbundet undersöka ögonen kan sjukliga förändringar upptäckas i tid innan alltför stor skada skett. Har du föräldrar eller syskon som drabbats av en ögonsjukdom är det extra viktigt att du undersöker dina ögon regelbundet.

Vid behov använder vi diagnostiska droppar (pupillvidgande) för att kunna undersöka ögonbotten nogrannare.Vi rekommenderar att göra en ögonhälsoundersökning varje år. Vid behov remitterar vi vidare till ögonläkare eller läkare med annan specialitet.

Glasögon

Med ögonen fångar vi upp fler intryck än med något annat sinnesorgan. Vi orienterar oss, kommunicerar ordlöst, tar in form och färg.

Och så har det varit genom alla tider. Redan under 1300-talet tillverkades därför den första kända mindre kvantiteten glasögon för allmänhetens bruk. Just i syfte att underlätta vardagen. Skarpt seende är nämligen helt enkelt livskvalitet!

Ett naturligt seende är dock ingen självklarhet: ungefär var tredje människa har ett synfel som närsynthet, översynthet, astigmatism eller ålderssynthet. Hur bra ser du själv?

Kontaktlinser

Grunden till dagens kontaktlinser kan härledas tillbaka så långt som till 1400-talet och vetenskapsmannen Leonardo da Vinci. Genom att stoppa huvudet i en skål med vatten var han den förste att komma med idén om att lägga någonting på ögat för att rätta till synfel. Det var dock först drygt 400 år senare som den första linsen, gjord utav glas, producerades.

Efter det har materialet i linser gått från hård, ej flexibel plast, till dagens syregenomsläppliga, mjuka silikonlinser. Idag finns det i princip kontaktlinser för alla synfel. Naturligtvis styr dina ögon och ditt synfel valet av linstyp. Men för de allra flesta finns det flera olika linser som kan ge ett tillfredsställande seende. Idag finns många bekväma alternativ som gör linsbärandet okomplicerat.